Danmarks kulforbrug falder fortsat

Det danske kulforbrug til elproduktion styrtdykker. Sidste år faldt det med 30 %. Til gengæld stiger produktionen med biomasse og vind.

Den danske regering har en ambition om at udfase kul fra den danske el- og varmeproduktion inden 2030, og der er de seneste år blevet iværksat adskillige initiativer, der skal hjælpe denne målsætning på vej. De seneste tal viser, at det går fremad med at gøre den danske elproduktion uafhængigt af det CO2-udledende kul.

Energistyrelsen kunne tirsdag præsentere deres årlige oversigt over energistatistik, og tallene for 2017 viser, at kulkraftens rolle bliver fortsat mindre. Der blev i 2017 samlet brugt ca. 22,4 terajoule (TJ) kul til elproduktion i Danmark, hvilket er et fald på 30 % sammenlignet med året før. I 1994 blev der brug hele 119,8 TJ kul, og siden da er forbruget således faldet med hele 81 %.

Mens kullets andel i den samlede danske elproduktion falder, er biomasse og vindkraft i fremgang. Produktionen af el fra biomasse steg i 2017 med 31 % til 20,5 TJ, hvilket giver biomasse en andel på 16,6 % af den samlede elforsyning i Danmark. Vindkraftens andel steg samtidig med 16 % til 53,2 TJ, og udgør derned 43 af elforsyningen.

Samlet set overtager de vedvarende energikilder dermed en større og større del af elproduktionen i Danmark. I 2017 udgjorde kul, naturgas, olie og ikke-bionedbrydeligt affald ca. 30 % af elproduktionen, mens de vedvarende energikilder stod for de resterende ca. 70 %. I 2016 udgjorde vedvarende energikilder ca. 60 % af produktionen, mens tallet tilbage i 2010 kun var 32 %.