Pilen peger nedad på CO2-kvotemarkedet

Prisen på en CO2-kvote er faldet mere end 20 %, siden den toppede i september, og spørgsmålet er nu, om kurven er knækket efter store stigninger tidligere i 2018.

Det europæiske CO2-kvotemarked har oplevet enorme stigninger i løbet af 2018. Efter at være startet året med et prisniveau omkring de 8 EUR/t, tredobledes kvoteprisen i årets løb, så markedet midt i september handlede til mere end 25 EUR/t. Det var ikke mindst stor købelyst blandt de store aktører på markedet, herunder tung industri og kulbaserede elproducenter, der var med til at sende priserne i vejret.

Siden september har markedet dog ændret retning, og onsdag faldt prisen på en CO2-kvote under 20 EUR/t. Dermed er kvoteprisen faldet mere end 20 % siden midten af september, og der er flere signaler, der indikerer, at markedet nu har toppet efter de enorme stigninger tidligere på året. På tværs af brændselskomplekset er der pt. faldende priser, og ikke mindst kul- og gasmarkedernes fald er med til at skubbe kvotemarkedet nedad.

Tidligere på ugen mødtes EU’s miljø- og klimaministre for at positionere sig forud for december måneds klimatopmøde i Polen, og der er fortsat stor uenighed blandt unionens medlemslande i forhold til ambitionsniveauet. Adskillige landes ministre advokerede for at skærpe EU’s officielle klimamål frem mod 2030 og 2040, men der kunne ikke opnås bred nok enighed.

Den politisk usikkerhed på det klimapolitiske område er også medvirkende til, at CO2-kvotemarkedet nu falder. Uenighed og mangel på vilje til at styrke klimaambitionerne yderligere bliver set som et bearish signal fra markedets aktører.