Norske reservoirer kan ramme ekstremt lavt niveau

Fyldningsgraden i de norske vandreservoirer kan falde til det laveste niveau i årtier den kommende vinter, som følge af den langvarige tørke de seneste måneder.

Flere måneder med meget tørt vejr i Norden har selvsagt smittet af på den hydrologiske situation i området. Hydrokraften er normalt den vigtigste energikilde i Norden, men i løbet af sommeren har det tørre vejr betydet, at de nordiske lande har måttet importere store mængder el fra Tyskland for at dække efterspørgslen.

Selvom tørken de seneste uger er blevet afløst af vådere vejr, er det nordiske elmarked fortsat meget præget af de mange måneder med tørt og varmt vejr. Spotpriserne er på det højeste niveau i årevis, og den nærmeste kvartalsforward, Q4-18, handler fortsat til omkring 50 EUR/MWh. Prisniveauet er derfor fortsat meget højt, og selvom den hydrologiske situation ikke er den eneste årsag til dette, er forholdene alligevel ekstraordinære.

Det norske energidirektorat NVE meddeler nu, at der er mulighed for, at vandniveauet i landets hydroreservoirer i løbet af den kommende vinter vil falde det laveste niveau i flere årtier. I slutningen af sidste uge var fyldningsgraden i de norske reservoirer ca. 63 %, men står som altid ved indgangen til efteråret foran et stort fald i løbet af de kommende måneder. I april 1994 var fyldningsgraden i reservoirerne 17,3 %. Siden da har niveauet aldrig været lavere, men det tror NVE kan ske i vinteren 2018-19.

Selvom tilgængeligheden af den med afstand største energikilde i Norden bliver meget begrænset, vil der ifølge NVE ikke være nogen risiko omkring forsyningssikkerheden. Både internt mellem de nordiske lande, og til mange nabolande går der transmissionskabler, der kan benyttes til at importere el når det er nødvendigt.