Hydrobalancen er i bedring

Vi har fået vådere vejr, og det ser ud til at fortsætte de kommende uger. Dette har forbedret den hydrologiske situation i Norden. Hydrobalancens underskud svinder ind.

Flere måneder med meget tørt vejr medførte tidligere på sommeren, at den nordiske hydrobalance faldt til et meget stort underskud. Den allerede svækkede balance faldt til -40 TWh i slutningen af juli, hvilket er det største underskud vi har set i syv år. Da det store underskud faldt sammen med en periode lav vindproduktion samt høj efterspørgsel grundet varmebølge, var det nordiske elmarked særdeles afhængigt af import fra Tyskland. 

Nu ser det imidlertid ud til, at situationen er ved at ændre sig. I løbet af kun få uger er balancen gået fra et underskud på -40 TWh til nu kun at ligge i -18 TWh. Et underskud på 18 TWh er fortsat meget men ikke et ekstremt niveau, som det, vi oplevede i juli. Det er selvfølgelig det ændrede vejrbillede med stigende nedbørsmængder, der har forårsaget ændringen. De seneste prognoser er enige om, at det våde vejr vil fortsætte minimum de kommende to uger.

Det ændrede vejrbillede og den pludseligt forbedrede hydrobalance har medført massive prisfald på det nordiske terminsmarked i løbet af denne uge. I løbet af kun tre handelsdage siden weekenden er Q4-18-kontrakten faldet med 3,55 EUR/MWh, svarende til godt 7 %, og prisfaldene har været lige så omfattende på de nærmeste månedskontrakter.

Nu venter markedet så på, at spotpriserne også begynder at falde. I løbet af hedebølgen har systemprisen kontinuerligt ligget omkring 50 EUR/MWh, og indtil videre falder niveauet ikke nævneværdigt. Markedet vil tilsyneladende gerne se mere langvarige perioder med våde vejrforhold, før spotprisniveauet justeres nedad.