Kommisær: EU’s gasafhængighed af Rusland skal sænkes

Står det til EU’s energikommissær, skal EU fremover være mindre afhængig af russisk gas, end tilfældet er i dag.

Rusland er en enorm gasleverandør til EU-landene. Som verdens største producenter af naturgas er russernes ressourcer også en vigtig del af forsyningssituationen i EU, og senest har det store Nord Stream 2 projekt, der skal føre en ny gasledning gennem Østersøen, understreget dette. De hyppige politiske stridigheder mellem Rusland og Vesten gør dog, at der er skepsis i forhold til EU’s afhængighed af russisk gas.

Spørgsmålet har længe været et stridspunkt i EU, og står det til EU’s Energikommissær, Miguel Arias Cañete, skal russerne gradvist skubbes længere ud på sidelinjen. ”Rusland vil fortsætte med at være en vigtig energileverandør til EU. Hvad der er vigtigt er, at Ruslands energiforsyninger får konkurrence fra andre leverandører”, udtalte Cañete tidligere på ugen på en energikonference i Bruxelles. Dette ifølge energinyhedssitet Montel.

Ifølge Cañete skal de alternative måder at skaffe gas på blandt andet inkludere bedre muligheder for import af flydende naturgas (LNG) fra USA, samt byggeri af gasledninger til Kaukasus, hvor Aserbajdsjan har en stor gasproduktion. Hvis Aserbajdsjan skal forsyne EU med gas, uden at ledningen skal gennem Rusland, vil den til gengæld så skulle løbe gennem Tyrkiet, et andet land som EU af og til har diplomatiske konflikter med.

Over 70 % af EU’s gasforbrug bliver i øjeblikket dækket af import. Tre fjerdedele af denne import kommer fra Rusland og Norge. Sidste år steg den russiske eksport af gas til Europa med mere end 8 % og nåede 193,9 milliarder kubikmeter. Der er således tale om en enorm mængde gas, som EU er i gang med at se på andre leverandører til.