Danmarks elforbrug bliver grønnere

Danmark dækker en stadig større grad af sit elforbrug med vedvarende energikilder, mens andre dele af energiforbruget halter efter.

Det går fremad i Danmark med at gøre elforbruget grønnere, et tema der har været højt på den politiske dagsorden i mange år efterhånden. Ifølge en ny fremskrivning fra Energistyrelsen, vil Danmark i 2012 kunne dække hele 86 % af sit årlige elforbrug med vedvarende energi, altså elektricite fra vind, sol og biomasse.

Fremskrivningen fra Energistyrelsen viser, at den grønne omstilling vil have fart på de kommende 4-5 år, hvorefter den vil aftage som følge af begrænset udbygning af den grønne energi og fravær af nye energi- og klimapolitiske initiativer. Dansk Energi skønner således, at andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug vil falde fra knap 44 % i 2021 til lige under 40 % i 2030. Dermed mangler der 10 % for at opfylde regeringsgrundlagets ambition om, at mindst 50 % af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

Energistyrelsen forventer, at det samlede danske elforbrug kommer til at stige markant frem mod 2030. Dette skyldes især etableringen af flere store datacentre i Danmark, samt en øget elektrificering indenfor opvarmning og transport.

Mens elforbruget bliver grønnere, kniber det mere for andre dele af det danske energiforbrug, Således forventer Energistyrelsen ikke, at CO2-udledningen fra fossile brændsler i transport, opvarmning, industri og landbrug kommer til at blive reduceret nok til, at Danmark kan leve op til klimaforpligtelserne fra EU.