Ny finsk kernekraftreaktor klar til opstart i 2019

Efter års forsinkelse ser det ud til, at den nye finske kernekraftreaktor – Olkiluoto 3 – bliver klar til at blive sat i drift fra maj 2019.

Den planlagte finske Olkiluoto 3-reaktor, med en installeret kapacitet på 1600 MW, har været forsinket i snart 10 år. Adskillige problemer med konstruktion, sikkerhed og massive budgetoverskridelser har gjort den nye reaktor til en tabersag for både de finske kernekraftmyndigheder og for ingeniørerne af reaktoren. Nu ser det imidlertid omsider ud til, at reaktoren er klar til start fra og med maj 2019.

Den seneste forhindring i den langstrakte proces var en retssag mellem den finske kernekraftoperatør TVO og ingeniørerne af reaktoren, Areva-Siemens. Sagen gik på, hvem der skulle betale de enorme omkostninger, der har været forbundet med projektets gentagne forsinkelser. Striden endte imidlertid søndag, da parterne blev enige om, at Areva-Siemens vil betale TVO 450 millioner euro, og at begge parter derefter vil droppe yderligere juridiske tiltag i sagen.

Med den juridiske del af sagen nu ryddet af vejen, ser det for alvor ud til, at det denne gang skal lykkes finnerne at få startet reaktoren op. Aftalen om den økonomiske kompensation fra Areva-Siemens reaktoren betyder, at TVO nu har det økonomiske råderum til, at få lavet den endelige færdiggørelse af reaktoren, og få den sat i drift i maj 2019. TVO vurderer, at de samlede omkostninger for reaktoren bliver 5,5 milliarder euro. Den oprindelige plan arbejdede med et budget på 3,2 milliarder euro.

Når Olkiluoto 3 bliver idriftsat, forventes reaktoren at få en kraftig indflydelse på det finske elmarked. Finland er i øjeblikket meget afhængig af import af el fra især Sverige og Norge, for at dække landets efterspørgsel, men denne import skulle falde, når den nye reaktor bliver en del af markedet. Den forventede kapacitet på 1600 MW vil gøre Olkiluoto 3 til den mest reaktor i Norden, med størst kapacitet. Den titel ligger i øjeblikket hos Oskarshamn 3-reaktoren i Sverige, hvis installerede kapacitet er 1400 MW.