PSO-udfasningen ligger fast

Udfasningen får konkret den betydning, at der i 2017 er en afgiftsbesparelse på 3 øre/kWh, der frem mod 2022 vil stige til 17,25 øre/kWh.

I november 2016 blev et bredt flertal i Folketinget enige om at afskaffe PSO-afgiften mod til gengæld at hæve bundskatten med 0,09 %. Alle partier i Folketinget, med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet, var med i aftalen, der har til formål at styrke erhvervslivets konkurrenceevne over for udlandet i form af lavere elpriser.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udsendte på baggrund af aftalen en midlertidig plan for PSO-afgiftens udfasning, der dog skulle godkendes endeligt af Europa-Kommissionen, før den kunne blive officiel. Det blev ikke et problem at opnå denne godkendelse, om end EU-Kommissionen betingede sig, at Danmark øger transmissionskapaciteten til nabolandene og dermed åbner for øget konkurrence og elhandel. Dette krav vil blive imødegået i form af en udbygning af transmissionskapaciteten på kablet mellem Jylland og Tyskland.

EU-Kommissionens godkendelse betyder nu, at regeringens udspil til en udfasning af afgiften ligger fast. Udfasningen finder sted løbende over fem år, hvor der årligt flyttes følgende beløb fra PSO-afgiften og over på finansloven:

2017: 1,0 mia.
2018: 0,5 mia.
2019: 0,5 mia.
2020: 1,2 mia.
2021: 1,0 mia.

Udfasningen får konkret den betydning, at der i 2017 er en afgiftsbesparelse på 3 øre/kWh, der frem mod 2022 vil stige til 17,25 øre/kWh.

For en virksomhed med et gennemsnitligt årligt forbrug på én million kWh, vil der dermed kunne stilles følgende regnestykke op:

Forbrug 1.000.000 KWh

Besparelse 2017: 3 Øre/KWh
Besparelse 2022: 17,25 Øre/KWh

Total besparelse 2017: 30.000 DKK
Total besparelse 2022: 172.500 DKK 

Har du yderligere spørgsmål til, hvad PSO-afgiftens afskaffelse får for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte din Energi Danmark rådgiver eller alternativt salgsdirektør Peter Lønbro Lehm, tlf. 87426720.