Nysgerrighed giver motivation

Nikolaj Kolstrup startede sin karriere som økonomielev ved Energi Danmark i 2013 og blev efter endt uddannelse ansat som Økonomiassistent. I dag kan Nikolaj kalde sig Financial Controller ved Energi Danmark. Struktur, overblik og evnen til forblive nysgerrig er nogle af Nikolajs kernekompetencer.

Navn: Nikolaj Kolstrup

Uddannelse:
Handelsøkonom fra Erhvervsakademi Dania & HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring fra Aalborg Universitet

Stilling: Financial Controller

Ansat siden: November 2013

Hvad jeg laver

- Jeg har ansvaret for udarbejdelse af de månedlige perioderegnskaber for vores finske og tyske datterselskab. I regnskabsafdelingen er vi sidste instans, før præsentationen af data videregives til datterselskaber og mellemledere i Energi Danmark, og derfor er det også utrolig vigtigt, at vi er omhyggelige med at følge op på og kontrollere det modtagne data, vi får fra de andre afdelinger i Økonomi. I det hele taget er overholdelsen af deadlines afgørende, da det vil påvirke os som sidste led i kæden, og på den måde tegner det et tydeligt billede af vores indbyrdes afhængighed i økonomiafdelingen.

Derudover har vi altid et stort fokus på, hvordan vi hele tiden kan automatisere og forbedre processer, så vi både opnår effektivitet, men også gennemsigtighed.

Mine kompetencer

- De to vigtigste styrker, som jeg vil fremhæve, er stuktur og overblik. Udover interne deadlines har vi også deadlines over for myndigheder og andre offentlige instanser. Derfor er det enormt vigtigt, at jeg hele tiden bevarer overblikket og samtidig har en knivskarp struktur, så jeg kan prioritere arbejdsopgaverne i den rigtige rækkefølge.

Det er ligeledes vigtigt for mig at bevare min nysgerrighed. Ofte kan det indebære, at arbejdsopgaverne udvides, men for mig er det rigtig vigtigt forsat at udvikle mig selv for at kunne bevare motivationen i mit arbejde.
Nikolaj Kolstrup, Financial Controller

Det bedste ved mit job

- Det jeg godt kan lide ved at arbejde hos Energi Danmark er helt klart de udviklingsmuligheder, der findes i organisationen. Vi er repræsenteret med datterselskaber i fem forskellige lande, hvilket stiller store krav til vores tilpasningsevne i forhold til de kulturelle forhold i disse lande. Derudover får man en god indsigt i de regnskabs- og skattemæssige forhold i disse lande.

Jeg sætter også rigtig stor pris på det kollegiale. Det gælder både min egen afdeling, men bestemt også de andre afdelinger i Energi Danmark. Jeg har opbygget en god og værdifuld relation til rigtig mange kollegaer, som hver dag er med til at motivere mig.

Når jeg ikke er på arbejde

- I min fritid er jeg meget aktiv. Jeg går til fodbold 2-3 gange om ugen. Derudover løber jeg en del og går til bikefit i et fitnesscenter. Jeg prioriterer at være fysisk aktiv 5-6 dage om ugen.