Spørgsmål og svar 

 

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål. vedr. fakturaer, forbrug, hjemmesiden, kontrakter, betalingspåmindelser mv.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på tlf. 8742 6262 eller skrive til os på kundeservice@energidanmark.dk.

Faktura

Er det muligt at få flere installationer opkrævet på én faktura?

– Ja, det er muligt at få en samlefaktura. Kontakt Kundeservice, så hjælper vi med at oprette den.

Hvorfor har jeg ikke modtaget min faktura?

– Hvis du savner en faktura, så log ind i My Energy, hvor du kan finde alle fakturaer. 

Hvorfor mangler min UTS fil?

– Du skal kontakte din VAN operatør. Vi har ændret layout i vores elektroniske faktura, hvilket betyder, at opsætningen af UTS-filen er ændret. Der kan være kriterier, som UTS-filerne bliver afvist på. Det kan VAN-operatøren ændre. Alternativt kan Kundeservice sende dig en kopi af fakturaen på pdf.

Hvorfor får jeg ikke længere aconto regninger?

- Alle skabelonmålere skal overgå til flexafregning, hvilket betyder, at du månedsvis bliver opkrævet for reelt forbrug (opgørelse). Netselskaberne er godt i gang med at skifte målere, og alle skabelonmålere skal være udskiftet i løbet af 2020. Vi informerer hver måned til de vedrørte kunder, når deres måler overgår til flexafregning.

Hvorfor fremgår installationsnummeret ikke længere som en del af fakturanummeret?

– Det har ikke været muligt at overføre installationsnumrene fra det gamle afregningssystem til det nye system. Fakturanummeret ser således ud: ED-000XXXX. På en almindelig faktura står det i øverste højre rubrik. Dit kundenummer er ligeledes ændret, fx DK00105XXXXX.

Hvad er et DKD nummer?

– DKD nummer er et debitornummer fra vores bogføringssystem, og det fremgår i øverste højre hjørne på en almindelig faktura i pdf. DKD nummeret ser således ud: DKDXXXXX. Oplys venligst DKD nummeret, hvis henvendelsen drejer sig om betaling.

Er det muligt at tilføje informationer til fakturaen?

– Det er muligt at tilføje supplerende oplysninger til din faktura, fx "vedr. fællesrum på 2. sal". Modtager du faktura via OIO, er det også muligt at få informationer tilført i form af købers reference, brugerID og ordrenummer. Send aftagernummeret og de oplysninger, du ønsker tilknyttet til installationerne, til kundeservice@energidanmark.dk, så sørger vi for at tilføje det.

Hvorfor fremgår ’Gebyr til Forsyningstilsynet’ på fakturaen fra 1/10-18 og frem?

- Med virkning fra 1. januar 2018 er der indført et nyt gebyr i Danmark jf. afgørelse i Forsyningstilsynet: Bekendtgørelse nr. 1714 af 26. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning. Forsyningstilsynet blev pr. 1. januar 2018 ansvarlig for at fastsætte og opkræve gebyrer til dækning af sine omkostninger. Indtil da blev omkostningerne finansieret af Energinet, som lagde omkostningerne på systemtariffen. Forsyningstilsynet meddelte den 10. september 2018, at gebyret skal betales af forbrugskunderne.

Da gebyret er med tilbagevirkende kraft, opkræves der i oktober, november og december 0,04 øre/kWh. Fra 1/1-19 opkræves 0,01 øre/ kWh. pr. måned.

Kan gebyret fra Forsyningstilsynet trækkes fra i SKAT?

– Nej, det er ikke muligt at trækket gebyret fra.

Forbrug

Hvor finder jeg forbruget for f.eks. 2015, 2016 og 2017?

- Hvis din måler er timeaflæst, får du en opgørelse for reelt forbrug hver måned. Lægges fakturaerne sammen, har du årsforbruget. Forbruget findes også på Mit Energi.

Er din måler en skabelonmåler, er det forskelligt, hvornår din måler er aflæst. Det kan derfor være svært at oplyse et specifikt forbrug for hele 2017, hvis din måler fx er aflæst manuelt én gang årligt pr. 31/3. Er måleren fjernaflæst, er det muligt at oplyse et mere præcist årsforbrug. Er din måler kvartalsaflæst, vil du modtage en opgørelse pr. kvartal. Disse fire opgørelser udgør årsforbruget.

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan oplyse forbruget, hvis vi har været elleverandør i perioden. Det er ikke muligt for os at se, hvem din tidligere elleverandør var.

Hjemmeside

Jeg plejer at hente PDF kopi via forsiden på Energidanmark.dk. Hvorfor er funktionen fjernet?

– Det er korrekt, at funktionen er fjernet ved overgangen til vores nye afregningssystem. Det er en funktion, vi arbejder på at få tilbage. Du kan logge ind via My Energy og finde en kopi af fakturaen her.

Hvorfor kan jeg ikke logge ind på My Energy med min WebAccess kode?

– Din WebAccess kode skal bruges til at logge ind på Eloverblik. Her skal du også bruge NemID. Eloverblik er en ydelse fra Energinet, som giver dig adgang til dit samlede elforbrug på tværs af landet og på tværs af elleverandører. Det er ikke muligt at hente din faktura her. Det kan du på My Energy via www.energidanmark.dk.

Hvordan får jeg login til My Energy?

- Send dit kundenummer til kundebord@energidanmark.dk. De sender en adgangskode retur, hvorved du kan logge ind med det samme.

Kan jeg få login til at finde faktura og forbrug på vegne af en kunde?

– Du kan sagtens få et login. Send blot kundens kundenummer samt en bekræftelse fra kunden, om at du må logge ind på deres vegne til kundebord@energidanmark.dk.

Hvor finder jeg fakturaer og forbrug for før september 2018?

– Fakturaer og data frem til midt/sidst i september 2018 findes på den gamle Mit Energi portal. Her bliver data ikke opdateret længere. På sigt samles alle fakturaerne på den nye portal My Energy.

Hvor finder jeg fakturaer og forbrug for efter september 2018?

– På den nye portal My Energy. Her er alt data tilbage i tid opdateret, og her vil alt data blive opdateret fremadrettet. Ligeledes er der faktura fra september 2018 og frem. På sigt vil alle fakturaerne kunne findes på My Energy.

Kontrakt

Hvordan fornyer jeg min kontrakt hos Energi Danmark?

– Kontakt den ansvarlige kunderådgiver for at få tilsendt et tilbud.

Hvorfor stemmer forfald på fakturaen ikke overens med min kontrakt?

– Kontakt Kundeservice, så undersøger vi sagen.

Produktion

Jeg har modtaget betaling for min produktion, men jeg mangler bilag

– Ring eller skriv til Kundeservice på 8742 6262 eller , så sørger vi for, at du får bilaget.

Betalingspåmindelse

Jeg har modtaget en betalingspåmindelse, men jeg kan ikke se, hvad den vedrører.

- I overgangen til nyt afregnings- og bogføringssystem er hele nummeret ikke kommet med over på betalingspåmindelsen. Hvis der kun fremgår et nummer fx 26, så er det en faktura fra senest d. 31/8-18. Kontakt Kundeservice, så hjælper vi med at finde de relevante faktura. Fremadrettet vil fakturanummer som dette fremgå: ED-000XXXXXX.

Kontoudtog

Hvor bestiller jeg kontoudtog?

- Kontoudtog bestilles via Kundeservice på tlf. 87426262 eller via kundeservice@energidanmark.dk. Hav gerne et kundenummer eller et DKD-nummer klar.

Gas

Hvordan kan jeg få oplyst mit gasforbrug for fx 2016?

- Kontakt venligst Kundeservice. Vi kan oplyse dit forbrug af gas i kWh og m3.