Forstå din faktura 

Alle omkostninger opkræves igennem din el-leverandør som følge af Engrosmodellen, som trådte i kraft pr. 1. april 2016.

Nedenfor kan du få hjælp til at forstå din faktura. Ved at klikke på de forskellige typer af fakturaer, får du en nærmere beskrivelse af de enkelte dele:

 

        Elektronisk faktura OIO         

Hvordan fakturerer Energi Danmark?

Energi Danmark fakturerer månedligt og må jf. Elafgiftsloven først fakturere efter den sjette hverdag i måneden. Ligeledes fakturerer vi bagud, da elafgifterne ikke må oplyses på forhånd.

Fakturering af timemålere og skabelonmålere

Der findes to slags målere; timemålere og skabelonmålere. Timemålere afregnes først, herefter skabelonmålere.  

Timemålere har typisk et årligt forbrug på mere end 100.000 kWh. Data på disse målere modtager vi typisk ned til kvartersintervaller. Det betyder, at vi ikke modtager aflæsninger fra netselskabet men forbrugstal til afregning. Udtræk af disse kan du finde i MitEnergi.

På skabelonmålere modtager vi aflæsninger enten månedligt, kvartalsvist eller én gang årligt afhængig af hvilket netselskab, installationen hører under. Har vi en aflæsning fra netselskabet, fakturerer vi for det faktiske forbrug. Hvis der ikke findes en aflæsning, danner vi en aconto faktura ud fra installationens årligt anslåede forbrug. Aflæsningerne modtager vi automatisk.

Opgørelser og aconto-regninger

Når du modtager en opgørelse, har vi fået en aflæsning og kan beregne dit faktiske forbrug. Du modtager en opgørelse, når vi har det reelle forbrug for netselskabet. Vi fratrækker de tidligere fremsendte aconto regninger (før moms). En slutopgørelse afregnes ud af aflæsningsdatoen. En almindelig årsopgørelse vil indeholde en opgørelse for perioden fra sidste års aflæsning samt en ny aconto-regning.

Din aconto-regning er det forbrug, vi forventer, du får. Vores estimat er dannet på baggrund af mange års erfaring med danskernes elforbrug og baseret ud fra det forventede årsforbrug.

Når vi kan se dit faktiske forbrug, vil dette danne grundlag for vores næste estimat, altså din næste aconto regning. Dit faktiske forbrug vil fremgå i din årsopgørelse eller kvartalsopgørelse, alt efter hvor ofte dit netselskab kan hente aflæsninger.

Hvis du har en skabelonmåler, der er årsaflæst, vil du modtage aflæsningsbrev fra dit netselskab. På baggrund af den aflæsning, du afleverer, danner vi en opgørelse over forbrug i de foregående 12 måneder. Her kan vi se, om du har brugt mere eller mindre el i forhold til dine tidligere aconto indbetalinger. Årsopgørelsen viser, om du skal have penge retur, eller om du skal indbetale mere.

Tilgodehavende

Er du elproducent, vil betaling for produktion blive udbetalt automatisk.

Har du derimod en kreditnota eller en kreditopgørelse med tilgodehavende, vil beløbet ikke blive udbetalt automatisk. Så har du følgende muligheder:

  • Overføre tilgodehavende til næste faktura.
  • Overføre tilgodehavende til en anden installation/ adresse
  • Få beløbet udbetalt. I så fald skal vi bruge kontooplysninger, CVR nr. og fakturanr.

Giv besked til Kundeservice om, hvilken mulighed du ønsker at vælge enten på kundeservice@energidanmark.dk eller på tlf. 8742 6262.

Hvad består min faktura af?

Din faktura indeholder ud over elforbrug også blandt andet abonnement til netselskab, afgifter og transport af el. Herunder kan du se, hvad din faktura består af:

Abonnement til netselskabet: Pisen fastsættes af det lokale netselskab og dækker administration
Afgifter: Netselskabet skal ifølge loven opkræve afgifter til staten. Afgifterne dækker over el-afgift, el-distributionsafgift, el-sparebidrag og CO2-afgift. Mimimumsafgiften indgår ligeledes heri.
Markedsel: Afspejler det faktiske elforbrug i perioden
Nettarif: Netselskabets tarif for transport af el
Overliggende nettarif: Dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet.
PSO: Offentlige serviceforpligtelser opkræves til at dække Energinets omkostninger til tilskud af vedværende energi (vindmøller og VE anlæg), decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion etc. PSO afgiften udfases løbende frem til 2022, hvor udgifterne flyttes til finansloven.
Transportbetaling: Indbefatter betaling for transport af el i ledningsnettet.

Spørgsmål til din faktura?

Hvis du har spørgsmål til din faktura, så ring til vores kundeservice på tlf. 8742 62 62, send os en email eller brug kontaktformularen herunder.

Du kan kontakte os ved at udfylde nedenstående formular, hvorefter vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Hvis du allerede er kunde hos os, må du meget gerne skrive dit kundenummer i beskedfeltet. Når du trykker send, giver du Energi Danmark lov til at behandle dine angivne persondata, så vi kan give dig den bedst mulige service.
Please provide a value for Virksomhed
Please provide a value for Telefonnummer
Udfyld venligst Emne