Student Assistant og specialestuderende

Jesper Wessel er ansat som Student Assistant i vores Customers-afdeling. En stilling som kræver både ”blæksprutteevner” og et godt overblik. Samtidig er Jesper også ved at færdiggøre sit speciale i teknologibaseret forretningsudvikling i samarbejde med Energi Danmark.

Navn: Jesper Wessel

Uddannelse: Maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole (Aams), og i gang med en kandidat i teknologi baseret forretningsudvikling.

Stilling: Student Assistant

Ansat siden: August 2017

Hvad jeg laver

- Mine opgaver som Student Assistant er meget varierende, og det er sjældent at én dag ligner hinanden. Min primære opgave er at understøtte kundernes kontaktpersoner i deres arbejde. Arbejdet indeholder alt fra analyser af tekniske og økonomiske emner til interne procesoptimeringer.

Mit speciale

- Den viden jeg har opnået ved at arbejde i Energi Danmark er helt fundamental for mit speciale. Ved at arbejde i Energi Danmark og specielt i en afdeling med fokus på produktionskunder har jeg opnået dybdegående viden. Denne viden er ikke kun inden for det tekniske, men er også en stor forståelse for vores produktionskunders tankegang. Kombinationen har beriget mig meget og er til stor hjælp under specialet. 

Mine kompetencer

For at være god i stillingen som Student Assistant skal man have ”blæksprutteevner”. Fordi der er så stor berøringsflade, er det nødvendigt at have kendskab til mange emner. Ligeledes er det en vigtig forudsætning at kunne sætte sig i kundens sted og hurtig kunne overskue en problemstilling. Det at kunne finde essensen i en udfordring og kunne præsentere materiale på en forståelig måde er også vigtigt.

Det jeg kan bruge fra min uddannelse som maskinmester og civilingeniør er den analytiske tilgang, den grundlæggende tilgang at processer bør og skal optimeres kontinuerligt samt lysten til at lære nyt. Det nye kan være meget forskelligt fx økonomiske og finansielle forhold, lære kodning, tekniske løsninger og generel forretningskultur.

Det at have en forståelse for energi- og forsyningssektoren på et strategisk og operationelt niveau, og samtidig have færdighederne til at arbejde med det tekniske, ser jeg som en kæmpe gevinst både for mig og for mine fremtidige arbejdsgivere.
Jesper Wessel, Student Assistant

Det bedste ved mit job

- Det primære for mig er mine kollegaer. Folk er nærværende og venlige. Dette gælder for ens tætte kollegaer, men også for andre afdelinger. Det er sjældent, at man får et overfladisk svar på et spørgsmål. Ud over kollegaerne sætter jeg stor pris på den fleksibilitet, der er til at skabe sine egne arbejdsopgaver.