Energi Danmark Nettofastpris - inklusiv balanceomkostninger


Nettofastpris henvender sig til mølleejeren, som ønsker den maksimale budgetsikkerhed og både vil sikre sin elpris i spotmarkedet samt fastlåse sine balanceomkostninger.

Fast afregningspris: Fastpris sikrer mølleejeren imod udsving i spotmarkedet, hvor elprisen bestemmes af udbud og efterspørgsel time for time. I dette timemarked kan elprisen variere meget hen over året, og i perioder med meget vind er der risiko for, at spotprisen kan blive presset ned, da vindmøller har relativt lave produktionsomkostninger.

Afregning af balanceomkostninger: Nettofastpris sikrer mølleejeren mod udsving i balancemarkedet, og balanceomkostningerne er faste over hele kontraktperioden. Med dette produkt får du altså en ekstra forsikring sammenlignet med produktet Fastpris.

Historisk har vi set balancepriser helt oppe over 4 øre/kWh. Med Nettofastpris sikres mølleejeren mod varierende balanceomkostninger. Balanceomkostningen er medregnet i kontraktprisen for dette produkt. Mølleejeren skal derfor ikke bekymre sig om risikoen for, at balanceomkostningerne kan stige i et fremtidigt balancemarked. Hvorvidt balanceomkostningerne vil stige eller falde i fremtiden er usikkert, men i et marked hvor andelen af vedvarende energi øges, er der risiko for, at balanceomkostningerne kan stige.

 

 

 

Eksterne tariffer og gebyrer: For at give den størst mulige budgetsikkerhed, indeholder kontraktprisen i Nettofastpris følgende eksterne tariffer og gebyrer, som Energi Danmark er pålagt at opkræve fra tredjepartsselskaber;

Nettarif
Volume Fee
Produktionsgebyr

Bemærk at eventuelle ændringer i offentlige tariffer og gebyrer medfører en tilsvarende ændring i kontraktprisen. Derudover har indførelsen af Engrosmodellen d. 1. april 2016 betydet, at gebyrer fra det lokale netselskab opkræves af Energi Danmark og viderefaktureres til netselskabet. Gebyrer til netselskabet vil fremgå separat på afregningen.

Offentlige produktionstilskud: Udbetales direkte til mølleejeren fra Energinet og er ikke inkluderet i kontraktprisen for Energi Danmarks produkter.

Eksterne tariffer og gebyrer: Nettarif, Volume fee og Produktionsgebyr er inkluderet i kontraktprisen for produktet Nettofastpris og opkræves derfor ikke separat.

Administrationsomkostninger: Er inkluderet i kontraktprisen for Nettofastpris og opkræves ikke separat.

Anders Møller Sørensen Senior Energy Risk Advisor, Specialist: Wind