Grundbeløb

Vi gør opmærksom på, at grundbeløbet er udfaset pr. 1.1.2019.

Decentrale kraftvarmeværker, som opererer på det frie elmarked, modtager et grundbeløb, som er en statsstøtteordning til decentrale elproducenter, der udbetales gennem Energinet.dk. Støttebeløbet pr. måned afhænger af den gennemsnitlige spotpris for den specifikke måned. Dette efterlader dig som producent med en indtjeningsrisiko over for variationer i elpriserne.