Naturgas


Energi Danmark tilbyder fysisk levering af naturgas til virksomheder. Naturgas hos Energi Danmark betyder gode erhvervsaftaler, så du prissikrer virksomhedens fremtidige naturgasforbrug.

Naturgas - med hvilke fordele?

  • Naturgas til konkurrencedygtige priser
  • Individuelle risikoprofiler og afdækningsstrategier
  • Løbende sparring og markedsinformation
  • Finansiel prisdækning (behold evt. din nuværende leverandør)

Sparring vedrørende naturgasforbrug

Vi står altid klar til at give uforpligtende rådgivning om, hvordan du mest fordelagtigt prissikrer din virksomheds fremtidige naturgasforbrug. Vi ønsker at skabe et gennemsigtigt marked, så vi sikrer derfor, at du som kunde kan følge prisudviklingen på naturgas og være en aktiv medspiller i vores samarbejde.

Vores produktsortiment inden for naturgasleverance er Fast Pris-aftale, Spotaftale og Puljeaftale. Læs mere om de forskellige aftaler nedenfor.

 

 

Fast pris - sikring mod prisudsving

Med en Fast Pris-aftale prissikrer din virksomhed sin naturgasleverance mod prisudsving, og du kender således omkostningerne for den periode, aftalen dækker. Ved en Fast Pris-aftale er timingen afgørende, og handelstidspunktet bestemmer, hvad prisen bliver.

Prisen fastsættes ud fra det europæiske naturgasmarked og ikke ud fra en traditionel olieindekseret naturgaspris, som følger prisudviklingen på oliemarkedet og den amerikanske dollar. Derfor tilbyder vi din virksomhed en pris, som er baseret på udbud og efterspørgsel.

Ud over den faste naturgaspris afregnes din virksomhed også for transmission og lageromkostning. Dette er beregnet på grundlag af din individuelle forbrugsprofil.

Spot gennemsigtig naturgaspris

Med en Spotaftale opnår du en variabel pris fra dag til dag. Prisen fastsættes på den nordiske naturgasbørs, Gaspoint Nordic, ud fra udbud og efterspørgsel.

Reel pris dag til dag
Din virksomhed skal være risikovillig, da der kan forekomme betragtelige udsving på dagsbasis. Til gengæld får du en meget gennemsigtig prisaftale. Når din virksomhed indgår en Spotaftale, betaler du den reelle spotpris plus et tillæg, og der er ingen risikopræmie forbundet hermed.

Herudover afregnes din virksomhed for transmission og lageromkostning, som beregnes ud fra din individuelle forbrugsprofil.

Fuld fleksibilitet
Spotaftalen er et fleksibelt produkt, som altid kan konverteres til en hvilken som helst anden aftaleform gældende fra førstkommende måned.

Pulje spredning af risiko

Ved en Puljeaftale samler Energi Danmark mange virksomheder i et indkøbsfællesskab. Dette sikrer en stor indkøbsvolumen, således at du som kunde opnår stordriftsfordele. Puljen har elementer til fælles med Fast Pris-produktet, da din virksomhed sikres en stabil naturgaspris, fordi puljeprisen er fast i hele leveringsåret.

Puljeaftalen adskiller sig imidlertid fra Fast Pris i indkøbsstrategi. Hvor Fast Pris opnås ved at handle blot én enkelt gang, bliver indkøbene til Pulje spredt fra tidspunktet for indgåelsen af naturgaskontrakten, og helt indtil leveringen påbegyndes. Indkøbene foretages, når det vurderes, at markedet er gunstigt. Derved spreder du din risiko over en længere periode.

Hos Energi Danmark følger vi udviklingen på de europæiske naturgasmarkeder for at sikre den rigtige og mest gunstige pris for din virksomhed. Din puljepris vil bestå af:

  • Indkøbspris
  • Puljetillæg

Ud over naturgasprisen afregnes du også for transmission og lageromkostning, som er beregnet ud fra ud fra din individuelle forbrugsprofil.

Løbende information om indkøb
Som Puljekunde hos Energi Danmark får du løbende information om udviklingen i markedet og om din virksomheds indkøb af naturgas.

1/4 One Stop Shop
Vi gør elindkøbet lettere for dig med afdelinger i flere lande
2/4 Elaftaler
Vi har en elaftale, som passer til din risikoprofil.
3/4 Online - pris- og risikoberegningssværktøj
4/4 Porteføljeforvaltning
Kontakt os