Fast Pris

Med en Fast Pris-aftale prissikrer din virksomhed sin elleverance mod prisudsving, og handelstidspunktet bestemmer, hvad den faste pris bliver på din virksomheds forbrug af el.

Elementerne i en Fast Pris - Profil, System og CfD - kan kombineres i flere arter af Fast Pris-produkter, og det er således muligt at afvente prissikring af ét eller to priselementer, hvis du vurderer, at der er forventning i markedet om et prisfald, eller du vurderer, at præmien på det givne tidspunkt er for høj. 

Men hvornår er så det rette tidspunkt at fastlåse prisen?

Ved Fast Pris kender du omkostningerne for den periode, aftalen dækker, men ligesom anden børshandel er timing altafgørende for, hvilken pris du ender med. Til gengæld kan du låse din pris fast, så det er lettere at lægge et budget for året. 

Tør du gamble med udviklingen?

Udviklingen i elpriserne bliver mere og mere uforudsigelig i takt med den øgede andel af vedvarende energi. I de senere år har mange analyser taget fejl af udviklingen, og derfor er vores anbefaling, at du i stedet for Fast Pris vælger Pulje-el.

Ved Pulje-el er timingen af de enkelte indkøb ikke risikabel, da vi foretager mange indkøb over en længere periode.

 

 

 

 

 

 

Hvorfor vælge en Fast Pris-aftale?

> Sikret mod prisudsving: Med en Fast Pris-aftale betaler du en fast pris, og din virksomhed er ikke sårbar over for pludselige stigninger i elprisen. 

> Let at budgettere med: Du kender omkostningerne for den periode, aftalen dækker, og du kan derfor let budgettere med udgifter til el for den kommende periode. 

> Fleksibelt produkt: Du kan vente med afdækning af et eller to priselementer (En Fast Pris-aftale består af systemprisen, EPAD'en og profilen, altså hvornår på døgnet/måneden, du bruger strøm). Hvis du vurderer, at markedet snart falder eller stiger, kan du vente med afdækning. 

Med en Pulje-aftale får du en fornuftig gennemsnitspris med lav risiko, og vores professionelle indkøbere overvåger markedet for dig og optimerer din pris. 

Stadig en fast pris - men flere fordele: 

> Undgå at være afhængig af timing: Du får stadig en fast pris for året, men du er ikke afhængig af handelstidspunktet. 

> Bedre risikospredning: Vi køber ind over mange gange, så din risiko spredes over en længere periode. 

Viggo Aavang Jensen Head of Sales Denmark
Bliv en del af Danmarks største Puljeordning
 Trust us to manage  your     risks   Pulje-el