Energi Danmark indgår PPA med Claus Sørensen A/S
Energi Danmark logo

Energi Danmark indgår PPA med Claus Sørensen A/S

Energi Danmark og Claus Sørensen A/S har indgået en 10-årig PPA, som sikrer opførslen af ny vedvarende solenergi til det danske elsystem. To solcelleanlæg fra European Energy kommer til at levere den grønne strøm.

Claus Sørensen A/S har i en årrække været kunde hos Energi Danmark og har længe fokuseret på bæredygtighed i elforbruget. Claus Sørensen A/S, der tilhører Claus Sørensen Gruppen, som dækker over en række industrivirksomheder i Danmark og internationalt, stiller i forvejen sin fleksibilitet til rådighed på elmarkedet. Gennem forbrugsfleksibilitet reducerer Claus Sørensen A/S sit elforbrug i perioder med spidsbelastning og forbruger mere, når der er overskud. Ønsket om bæredygtighed i elforbruget er således ikke nyt.

Med denne aftale har Claus Sørensen A/S indfriet sit ønske om at aftage strøm fra helt nyopførte anlæg og dermed bringe ny bæredygtig energi til markedet. PPA’en kombinerer bæredygtighed med en konkurrencedygtig pris, og aftalen løber over en 10-årig periode.  

Energi Danmark håndterer hele setuppet

I modsætning til mange PPA’er, hvor kunden skal indgå aftale om PPA med producenten samt separat el-leverance, så har Claus Sørensen A/S med denne aftale Energi Danmark som direkte modpart. Det betyder, at Energi Danmark håndterer hele setuppet og tager sig af kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Med kundens mandat i hånden har Energi Danmark således indgået aftale med European Energy om opførslen af to solcelleanlæg, som forventes idriftsat senest ved udgangen af 2021.

PPA’er for alle kunder i Norden og Tyskland

Netop dét at Energi Danmark er den direkte modpart i aftalen er banebrydende, fordi det åbner muligheden for, at alle kunder – også dem med et lavere elforbrug – kan prioritere bæredygtighed uden yderligere meromkostning. Energi Danmark kan som direkte modpart nemlig pulje flere virksomheders forbrug sammen, så det samlede forbrug svarer til en solcelle- eller vindmølleparks produktion.

Vi er meget stolte af denne aftale, hvor vi gør det let for kunden at tage del i den bæredygtige udvikling. Vi håndterer hele processen og dialogen med producenten og sikrer, at kunden får el til en fast, konkurrencedygtig pris. Samtidig baner vi med denne type PPA vejen for, at alle virksomheder, store som små, kan aftage strøm fra nyopførte anlæg, selvom deres forbrug alene ikke modsvarer en hel solcelle- eller vindmøllepark.
Viggo Aavang, Head of Sales Danmark ved Energi Danmark
Vi er først og fremmest glade for at kunne hjælpe Claus Sørensen A/S med at indfri deres ambitioner om nyopført grøn strøm. Derudover ser vi et stort potentiale i PPA’er, hvor flere kunder aftager strøm fra samme anlæg. Vi tror på, at vi med dette produkt i samarbejde med vores kunder i Sverige, Finland, Norge og Tyskland kan være med til at øge mængden af ny vedvarende energi i Norden og Tyskland.
Peter Lønbro Lehm, Director International Sales i Energi Danmark koncernen
Peter Lønbro Lehm, Director International Sales i Energi Danmark koncernen

Også hos European Energy, som er ansvarlig for selve opførslen af solcelleparkerne til Claus Sørensen A/S, er der tilfredshed med aftalen, der åbner døren for, at flere virksomheder kan deltage i den grønne omstilling.

“Det er meget positivt, at samarbejdet mellem European Energy og Energi Danmark kan give alle virksomheder mulighed for også at indgå PPA’er; noget som ellers har været forbeholdt kunder med et større elforbrug,” siger Gregor McDonald, chef for energihandel og PPA’er hos European Energy.

Ingen prisrisiko

Claus Sørensen A/S køber strøm fra to helt nyopførte solcelleanlæg ved Rødkilde på Sydfyn og ved Ålbæk i Nordjylland. Anlæggene ligger i samme prisområde som Claus Sørensen A/S’ forbrug. Det er ikke tilfældigt, for med forbrug i samme område som anlæggene, undgår kunden eventuel prisrisiko ved overførsel mellem to områder. Med Energi Danmark som balanceansvarlig er Claus Sørensen A/S også sikret afregning til en fast, aftalt pris svarende til det reelle forbrug.

Vi er meget trygge ved denne aftale, som giver os budgetsikkerhed i vores omkostning til el. Med Energi Danmark som balanceansvarlig afregnes vi kun for vores aktuelle forbrug, og vi er ikke eksponeret mod prisrisici i tilfælde af ubalance mellem forbrug og produktion.
Jakob Søe Østerby, økonomichef ved Claus Sørensen A/S
Vi er meget stolte af, at vi er med til at øge mængden af ny vedvarende energi i samfundet og dermed bidrage til en grønnere fremtid. Vi har gennem mange år arbejdet på at nedbringe energiforbruget, men med denne aftale får vi muligheden for at bidrage markant til CO2-reduktionen og den grønne omstilling.
Jesper Toft Mathiasen, adm. direktør for Claus Sørensen A/S
Some alt text
Energi Danmark indgår PPA med Claus Sørensen A/S

I modsætning til mange PPA’er, hvor kunden skal indgå aftale om PPA med producenten samt separat el-leverance, så har Claus Sørensen A/S Energi Danmark som direkte modpart. Det betyder, at vi håndterer hele setuppet og tager os af kontakten til producenten, selve el-leverancen og risikostyringen.

Claus Sørensen A/S

Om parterne i aftalen:

Claus Sørensen A/S: Claus Sørensen A/S er en landsdækkende kæde af fryse- og kølehuse, som servicerer fødevareproducenter, slagterier, handelsvirksomheder, fiskerivirksomheder o.lign. med lager og logistikydelser inden for frost og køl.  Claus Sørensen A/S tilhører Claus Sørensen Gruppen som bl.a. består af virksomhederne Viking Life Saving Equipment, Vestfrost Solutions og Blika A/S. Virksomheden er hjemhørende i Esbjerg med afdelinger fordelt på strategisk vigtige lokationer i Danmark.

Energi Danmark: Energi Danmark koncernen er en af Nordens førende energihandelskoncerner. Aktiviteterne spænder fra fysisk og finansiel energihandel til handel med olie, gas og vindkraft samt porteføljestyring. Koncernen er balanceansvarlig for både forbrug og produktion af el og har datterselskaber i både Danmark, Sverige, Finland, Norge og Tyskland.

European Energy: European Energy udvikler og bygger sol- og vindfarme. Virksomheden er til stede med projekter i 16 forskellige lande og har installeret og investeret i mere end 1,5 GW vind- og solkapacitet til dags dato. Virksomheden har de seneste år underskrevet en lang række PPA’er rundt omkring i Europa.  

For yderligere information, kontakt venligst: 

Energi Danmark koncernen: 
Viggo Aavang Jensen, Head of Sales Danmark på +45 8742 6203
Peter Lønbro Lehm, Director International Sales på +45 8742 6720