Produktion

Som elproducent kan du sælge din el på det frie elmarked. Det kan imidlertid være svært at overskue, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at producere, da priser og forhold konstant ændrer sig. Derfor er et samarbejde med en produktionsbalanceansvarlig aktør afgørende for at sikre indtjening.

Hos Energi Danmark er vi eksperter i planlægning og rådgivning i forhold til elproduktion, og vi kan hjælpe dig med håndtering, rådgivning og optimering af din elproduktion. Vores portefølje inkluderer nogle af de største elproducenter i landet.

Som produktionsbalanceansvarlige giver vi dig markedets bedste rådgivning om planlægning af el- og varmeproduktion. Vi prissikrer og risikostyrer, og med vores PBA-software sikrer vi, at du er klædt bedst muligt på til at optimere din drift og din indtjening.

Vores medarbejdere følger døgnet rundt udviklingen på el- og energimarkederne og grundet vores mangeårige erfaring som produktionsbalanceansvarlige, er vi eksperter i at analysere bevægelserne.

Vi håndterer følgende kundetyper:

Affaldsforbrændinger
Biomasseværker
Centrale værker
Danske kraftvarmeværker
Industrielle anlæg
Gartnerier
Elkedler
Regulerkraftanlæg
Vindmøller

1/4 PBA-Software
2/4 One Stop Shop
3/4 Naturgas
4/4 Elaftaler