Fakta om EDS

Energi Danmark Securities (EDS) har haft endnu et år med positive resultater, idet selskabet i 2016 realiserede et resultat før skat på 30,8 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

Selskabet har over de seneste år oplevet en generel stigning i bruttofortjenesten, hvilket ikke mindst skyldes en solid kundetilgang af nordiske og senest tyske kunder. Selskabets samlede porteføljevolumen er vokset med ca. 10 % i 2016, og EDS’s porteføljekoncept er nu fast forankret i alle nordiske lande samt fået en god start i Tyskland. EDS tilbyder porteføljeforvaltning for alle lande i Energi Danmark koncernen.

I de seneste år har virksomheden opbygget et talentfuldt internationalt team med kvalificerede og motiverede medarbejdere. På samme tid har udviklingen af EDS’s primære indtægtskilder, gennem udvidelse af produktpaletten, været positiv. Virksomhedens vækst og den klare synergifordel i relation til resten af koncernen betyder at EDS bliver konsolideret, og at selskabets egenkapital vil blive øget i takt med de positive resultater. Dette vil betyde yderligere ressourcer, som vil gøre det muligt for EDS at forsætte dets vækst, forsætte dets positive udvikling samt skabe værdi for danske, nordiske og andre internationale kunder.

Kontakt Energi Danmark Securities