IT & datasikkerhed

IT- og datasikkerhed er to områder af afgørende karakter for en energihandelskoncern som Energi Danmark – af flere årsager. Først og fremmest er det nødvendigt, at vi som elleverandør er til stede i markederne 24/7 for at overvåge og agere på vegne af vores kunder. Derfor skal vi sikre, at vores IT-platforme til både internt og eksternt brug så vidt muligt er i funktion døgnet rundt, og at alle data i vores systemer er pålidelige.

Vores fokus inden for IT- og datasikkerhed er at beskytte – både vores kunder, medarbejdere, aktionærer og andre interessenter samt forretningen selv mod angreb på vores systemer og data. Dette gør vi blandt andet ved at have fokus på at leve op til Persondataforordning samt lovgivningen inden for IT-beredskab i el- og naturgassektorerne. Vi bruger i dag og skal også i fremtiden bruge mange ressourcer på at implementere dette i forretningen og i vores underliggende systemer.