Energien i samfundet

I Energi Danmark koncernen tager vi et bevidst ansvar i samfundet. Vi driver forretning gennem sunde og ansvarlige forretningsaktiviteter. Vi ønsker at bidrage til samfundet gennem jobskabelse og hensyn til natur og miljø, samt ved at støtte op om projekter der involverer fremtidens generationer. Energi Danmark koncernen arbejder kontinuerligt på at udvikle produkter og tjenester, som vi ser et behov for nu og i fremtiden. Med dette fokus på fremtiden ønsker vi at bidrage til en bæredygtig vækst i samfundet, som samtidig kan give en forretningsmæssig merværdi over for vore kunder, medarbejdere og investorer.

Regulerkraft på vindmøller

I foråret 2016 introducerede Energi Danmark et nyt produkt til vores vindmøllekunder, som gav møllerne mulighed for at deltage i regulerkraftmarkedet. Produktet er et vigtigt led i forretningens bæredygtige fokus, da produktet gør det mere attraktivt at være vindmølleejer, samtidig med at vindenergien i nettet udnyttes optimalt.

Regulerkraftmarkedet anvendes af Energinet.dk til opretholdelse af den fysiske balance i nettet time for time. I driftstimer med overskud af el i nettet, får elproducenter mulighed for at købe deres planlagte elproduktion tilbage til en pris, som er lavere end spotprisen. Elproducenter tilbydes altså en præmie for at nedregulere deres planlagte elproduktion.

Regulerkraft på vindmøller henvender sig til både eksisterende såvel som nye kunder. Energi Danmarks datterselskab Energi Danmark Vind deltager også i regulerkraftmarkedet med egne møller. Dog er muligheden for regulerkraft hovedsageligt relevant på nyere møller, hvor teknologien tillader, at Energi Danmark kan få adgang til møllens data.

Med regulerkraft på vindmøller er Energi Danmark med til at fremtidssikre koncernen. Alt tyder på, at mængden af vedvarende energikilder vil vokse i fremtiden, hvilket alt andet lige vil øge behovet for regulerbar elproduktion. Hvis krav om regulerkraft skulle blive indført i fremtiden, vil Energi Danmark stå i en stærk position på markedet. Energi Danmark håber, at flere eksisterende såvel som nye kunder vil benytte sig af produktet.

Efterspørgslen på regulerkraft er vokset i takt med, at en større del af elproduktionen leveres fra vedvarende energikilder som vind og sol. For at opretholde balancen imellem elforbrug og elproduktion i nettet er det mere aktuelt end nogensinde før, at elproduktionen kan reguleres i løbet af driftsdøgnet.
Anders Møller Sørensen, Account Manager, Wind Power