Ansvarlig samhandel

I en energihandelskoncern som Energi Danmark, har vi som vores fornemste opgave at håndtere kundernes risiko inden for energiindkøb optimalt. Vi hjælper både elforbrugere og elproducenter til at udøve en aktiv og økonomisk fordelagtig handelsstrategi frem for at være passive spillere i energimarkedet. Samtidig har vi fokus på ansvarlig samhandel med leverandører og samarbejdspartnere inden for vedvarende energi.

Vores kunderådgivning tager udgangspunkt i hver enkelt kundes individuelle risikoprofil og ønsker. Derved leverer vi skræddersyede, gennemsigtige løsninger til kunden, hvad enten det drejer sig om internationale koncerner, offentlige instanser eller mindre virksomheder.

Handlen på de europæiske energibørser håndteres af vores omfattende Trading-afdeling, som har specialiserede kompetencer inden for alle relevante områder – herunder Short og Long Term Trading, Cross Border og Intraday Trading. Det betyder, at erfarne specialister overvåger alle handelsområder på vegne af vore kunder.

Bæredygtig energi er et centralt omdrejningspunkt for væsentlige dele af vores forretning, blandt andet i datterselskabet Energi Danmark Vind og i forbindelse med fx produkterne Miljøvenlig El og Bra Miljöval. I forbindelse med disse områder er vi meget opmærksomme på vores samarbejds- og samhandelsaftaler med leverandørerne inden for disse områder – hvad enten det drejer sig om levering af hele vindmøller eller oprindelsesgarantier på vandkraft og vindenergi. I eventuelle internationale samarbejdsrelationer har vi endvidere forpligtet os til etisk samhandel ud fra FN’s Global Compact, blandt andet antikorruption, human rights og sociale forhold.