At arbejde for Energi Danmark

Hos Energi Danmark er ledelse baseret på helhedssyn og tillid samt respekt for den enkelte medarbejder. Vores medarbejdere er engagerede og kompetente, og vi betragter dem som vores vigtigste ressource.

Vi er bevidste om, hvilket værdigrundlag, vi som virksomhed skal bygge på for at tilbyde vores kunder den bedste rådgivning i branchen og for at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Vi skaber et godt arbejdsklima gennem engagement, åbenhed og hjælpsomhed.


Det er afgørende, at vi hele tiden udvikler os, og vi er indstillet på via en målrettet efteruddannelse ikke bare at vedligeholde men også at højne uddannelsesniveauet hos vores medarbejdere for stadig at kunne præge udviklingen i energibranchen.

Derfor er det af afgørende betydning, at medarbejderne har arbejdsvilkår, der giver plads og lyst til at udfolde sin energi. Til gengæld for attraktive ansættelsesvilkår stiller vi krav til personlige og faglige egenskaber, der kan matche vore forretningsværdier.

Energi Danmark tilbyder som en del af sin personalepolitik relevant efteruddannelse i relation til hver enkelt medarbejders arbejdsområder.

Mød Medarbejderne

Som kvantitativ analytiker bruger jeg statistisk og økonomisk analyse til at udvikle modeller til prisfastsættelse af fx spotpriser.
Mit arbejde er spændende, fordi det er umuligt at forudsige markedet til perfektion.